אנו שמחים להציע, היום יותר מתמיד , פתרונות יבילים למטרות דיגום מכולות ימיות והסבתן לצרכים רבים:

– מרכזי תקשורת ניידים

– מעבדות ניידות

– מערכי אחסנה ניידים

– כיתות לימוד ניידות

– מטבחים ניידים

אנו מנינו את האפשרויות הנפוצות, אולם ניתן לבצע התאמה לכל משימה נדרשת.

ביכולתנו גם לספק מכולות יוטקטיות יבילות, צוברות קור ומבוקרות טמפרטורה, היכולות לשמש לשינוע של קפואים , מצוננים ושאר מוצרים רגישים.

הדיגום וההתאמה נעשים על בסיס תכנון הנדסי ואדריכלי מקיף הכולל התאמה להנפה ושינוע במספר שיטות.

  • מכולת-תקשורת
  • מכולה-יוטקטית-יבילה