“ח. גירש תעשיות” מציעה לך פתרונות של מרכבים מתחלפים.

המרכבים מחוברים לרכב באמצעות מנעולי הצמדה תקניים (Twist Locks), וניתן לנתקם מהרכב לצורך פריקה\העמסה.

יתרונות המרכבים שלנו:

  • קיצור משך ההמתנה של הרכב והנהג בזמני הפריקה והטעינה.
  • הגדלת נפח האחסנה לפני הפצתו.
  • העמסה\פריקה לפי קצב הייצור.
  • אפשרות להחלפת סוג המרכב והמטען.
  • עבודה בגובה נמוך.
  • האכב-בעמדה
  • המרכב-יורד-עד-הרצפה
  • המרכב-מתרומם-על-רגליים-הידראוליות
  • הרכב-יוצא-המרכב-באויר