• תחנה-סלולארית-בגאנה
  • באדיס-אבבה-אתיופיה
  • תרנים-מורמים
  • תחנה-סלולארית-באוגנדה