• מרפסת-שירות-נשלפתמתקפלת1
  • פריסת-מעבדה-בשטח1
  • העמדת-תורן-28-מטר-חצובה1