• מגדל-פיקוח-נגרר
  • פריסה-בשטח
  • תא-הפיקוח-והשליטה